Wegwerkers van de gemeente.

v.l.n.r. Hielke Folkertsma , Kees Statema , Folkert de Vries , Jan Sijbesma , Hantsje de Vries,?? Postumus, Bauke Groothof , Siebolt Vogel , Keimpe de Haan.
Het zijn allemaal gemeente werkers en de foto is vermoedelijk genomen voor de bakkerij-cafe.
Foto : John Nauta uit Amerika.