Wegwerkzaamheden onder Oosterbierum.

In de buurt van de slachte, rechts de boerderij van Blanksma.
v.l.n.r. Keimpe de Haan, ? Rinse Visser, ????, Hantje de Vries , Kees Statema . Foto: John Nauta uit Amerika.