Pieter en Jikke woonden jaren in Oosterbierum met hun groot gezin.
Jikke was een gewaardeerde vrouw,gelovig en dat bracht zij in de praktijk.
Zij heeft veel moeders een hart onder de rienm gestoken wanneer zij er was om te bakeren.
Zij was een van de dorpsfiguren met veel wijsheid ,liefde gevend waar zij kwam.
Natuurlijk waren er zo meer, o.a. : Engeltje, Wietske, Jan Swarts Pietje ,Eelke Tryntsje enz.
Hulde voor t’werk wat zij deden naast hun eigen gezin.