Vlasbewerking, personeel van Pieter Marra.

Met getekend kruis is Warmolt Statema, andere personen (niet bekend waar zij staan) Douwe Tichelaar en Anske Pietersma.
Foto: John Nauta uit Amerika.