Enkele buurvrouwen samen op de foto.
v.l.n.r; Wiebe Griet Wiersma,Harichs Anna Faber, Hein Posthumus Afke en Lieuwkje- vrouw van Johannes Posthumus.
Zittend Trijntje Faber,bij de bezem Brand Wiersma en helemaal rechts Jan Swarts Pietsje.
Wat hadden die vrouwen het druk niet eens tijd om hun gereedschap neer te leggen.