Ook “desédyksters” kwamen wel naar het dorp voor hun inkopen, zoals hier Beppe Jantsje (beppe van Siebren,Sjoerd en Rinse Pieters Visser).
Uiteraard moest zij heen en terug lopen.
Zij staat hier voor het huis van Pieter Poelstra.