Dit is oude Hidde Norder met zijn fiets.
Op de achtergrond het huis van Durk Sijdses aan de vaart.