Boerderij van Jan Jukema.
Saand v.l.n.r: Jan Dijkstra, Seerp Jukema, Ruurd Andringa, Jan de Groot, Aanske Terpstra, Gerrit Jukema.
Zittend: Wopke de Groot, ??, Tine Jukema, Piet de Groot en Jetske v.d. Veen.
Bron: Jan Hofstra.