(Foto 1: EXTRA - Joachim de Ruijter)
Freerk Idzenga 100 jaar!

OOSTERBIERUM Freerk Idzenga vierde afgelopen vrijdag zijn honderdste verjaardag.
Burgemeester Fred Veenstra heeft de heer Idzenga vrijdagmiddag gefeliciteerd met zijn eeuwfeest.

Freerk Idzenga is geboren op 13 juni 1914 aan Het Fiskerspaed in Oosterbierum.
Net voor de eerste wereldoorlog en de mobilisatie in Nederland.
Maar daar merkte hij niets van want hij lag fijn in de kribbe in de bedstee.
In 1935 leerde Freerk zijn vrouw Klara kennen.
En op 25 mei 1939 zijn zij getrouwd.
In september 1939 brak de mobilisatie uit en moest Freerk zich melden als militair in Leeuwarden.
Vanuit Leeuwarden werd hij naar Haarlem gestuurd, maar toen Nederland werd bezet door de Duitsers is hij terug naar Friesland gegaan.
De volgende vier jaren waren vreselijk. Veel armoede en constante angst. Na vier jaar van onderdrukking was er eindelijk vrijheid.
Na de oorlog heeft Freerk een tijdje als timmerman gewerkt bij een timmerbedrijf.
In 1947 is hij voor zichzelf begonnen met het slopen van huizen en het verkopen van tweedehands materialen en meubelen.
Vanaf de jaren 70 is het echtpaar veel op reis geweest met de camper.
Deze reizen hebben ze samen ongeveer 30 jaar kunnen maken.
Zijn vrouw Klara is vier jaar geleden overleden, na een gelukkig huwelijk van bijna 71 jaar.
Zij hebben vier kinderen gekregen: Ids (1941), Foeke (1945), Tineke (1948) en Jellie (1951).
Daarnaast zijn zij gezegend met 10 kleinkinderen en 20 achterkleinkinderen.
Op dit moment geniet Freerk nog van een goede gezondheid.
Hij woont nog zelfstandig en geniet van het goede leven.
Hij rijdt zelf nog auto, mag graag een eindje fietsen en kookt graag zijn eigen potje.
Daarnaast geniet hij enorm van zijn tuin.
De afgelopen jaren heeft hij zijn levensverhaal zelf op papier gezet en er een echt boek van gemaakt.
Zijn grote hobby is biljarten.
Daarnaast doet hij soms mee aan een wedstrijd en heeft ook al een aantal prijzen gewonnen.
Hij geniet volop van het leven en zijn familie!
Extra 18-06-2014

Oosterbierumer Freerk Idzenga 100 jaar

Wanneer je Oosterbierum nadert vanaf Tzummarum kom je de naam Idzenga reeds tegen voor je het dorp binnenrijd.
De oudste inwoner kom je binnen de bebouwde kom nog regelmatig tegen in de auto, lopend of op de fiets.
Afgelopen vrijdag de 13de juni passeerde Freerk Idzenga de hoge leeftijd van 100 jaar.
Werd er woensdag en donderdag nog gevlagd voor de geslaagden, vrijdag vlagde Oosterbierum voor de eeuweling.
Het dorp liep, onder leiding van de schoolkinderen, uit voor de muzikale aubade en de felicitaties kwamen onder andere van de één week oude Jenthe Theo Andringa, de jongste inwoner van Oosterbierum.
Zaterdag werden de feestelijkheden voortgezet op de druk bezochte receptie en kon er teruggekeken worden op twee prachtige dagen.
Op foto 2: Jenthe bij vader Sybe Geert op de arm, met de 100 jarige: de jongste en de oudste inwoner.
Bilddtse Post 18-06-2014.