Voor alle jonge mannen werden via loting bepaald of je in militaire dienst moest opkomen voor je nummer (lot nummer).