Johannes Cornelis Jan (John) Kuiken uit Doortwerth heeft bij het werk aan de biografie van zijn vader Dirk een aantal interessante spullen gevonden ondermeer een dagboek van zijn grootvader Johannes Cornelis Kuiken die sluiswachter was op de Roptazijl van 1901-1926.
Aan zijn verzoek om dit uniek dagboek digitaal op de site te plaatsen hebben we uiteraard voldaan.

Ook vond hij nog verschillende gegevens over zijn vader Dirk.
O.a. een krantenartikel uit de Bildtse Courant over 100 jaar Kuiken strandmeester “Biltpollen” alles is in deze map opgeslagen.
Heel veel geschiedenis van die jaren, vooral van voor en achter de zeedijk is nu dank zij het digitaal archiveren voor altijd bewaard gebleven.

Op 7 Sept. 2012. heeft John Kuiken alle stukken van de familie Kuiken die in zijn bezit waren overgedragen aan Tresoar, incl.het Dagboek Roptazijl van zijn grootvader, ook de Biografie van zijn vader, deze is in tweevoud opgenomen één voor de bibliotheek en één voor het archief.
Deze stukken zijn nu allemaal in het archief van de Fam.Kuiken, waar al veel ook uit het verre verleden ligt opgeslagen.

Namen bij foto: staande voor de Roptazijl, Jan Kuiken, Dirk Kuiken en Cornelis Kuiken .
Voor: Sluiswachter Johannes Cornelis Kuiken,geboren 10.7.1859 te St.Annaparochie overleden 4.3.1945 aldaar, jongen onbekend en daarnaast Ettje Kuiken Tjepkema geb.25.2.1857 te St.Annaparochie overleden 8.4.1938 aldaar.