Op 15 sept. 2012 kwam Pieter Winsemius op bezoek in Firdgum om met Colette Hettinga beheerster van het Yeb Hettinga Museum en Wietse Leistra voorzitter Stichting Digitaal Dorpsarchief Tzummarum e.o. om voorbereidingen te treffen voor de familie reŁnie van de familie Winsemius op 29 sept 2012.

Foto: W.L.