Het Tsjerkepaed in Firdgum: hier was van 1867-1902 de dorpsschool gevestigd.
Het oude schoolhuis, wat hier vroeger stond en ook dienst deed als pastorie, werd plm. 1830 gesloten, waarna de kinderen het onderwijs te Tzummarum volgden.
Nadat dit huis wegens bouwvalligheid in 1854 was afgebroken, werd in 1867 deze onderwijzerswoning met schoollokaal gebouwd.

In 1902 werd de nieuwe school gebouwd.