Tijdens een gezellig avondje bij de fam. Ypma uit Oosterbierum.
Klaas Kuiken, Susan Hoeksma, Anneke de Valk, Lucy Buchman en Jakle Ypma.