Dhr. Gerrit Bremer, speld Pier Kolthof het speldje op ,behorende bij zijn jubileum.