Foto uit film bejaardentochten Tzummarum-Firdgum 1948-1952.