Muziekcorps Crescendo speelt eind jarení50 vermoedelijk bij thuiskomst schoolreisje. De veranda staat nog in volle glorie voor het Wapen van Barradeel.