De Bazuin en Crescendo gezamelijk met D.T.O. in optocht voor het Wapen van Barradeel.