Crescendo in 1920 - Jubileum 25 jaar.

Boven met vaandel is Johannes Alkema
Staande v.l.n.r. Tjeerd Hoogland, Rein Jorna, Gerrit Herrema, Haije T. Westra, Willem Reitsma, Haije D. Westra, Tjeerd de Jong, Schelte Groendijk, onbekend, Minne Nauta, Willem Harkema, Hendrik Travaille, Douwe Tj. Westra en Jan Groeneveld.
Zittend; Jouke Jouwersma, Fokke Buren, Auke Dijkstra, Gijsbert de Jong dirigent, Jan Tj. Westra, Pieter R. Pasma, Jacobus Zijlstra en Johannes de Jager.
Liggend; Johannes Poelsma, Jan Spoelhof en Feitse Simons Talsma.