In afwachting van de binnenkomst van de Ouden van dagen staan links Crescendo en rechts De Bazuin voor het Wapen van Barradeel.