V.l.n.r; cor Grond, Geertje Kramer, Baukje Westra,Foeke Terpstra,met vaandel Gerrit Terpstra. 2de rij:Jan Bandsma en Sjoerd Poelsma.