Crescendo ledengroepje speelt in de strenge winter 1928-1929 bij het hardrijden op de Put aan de SÚdyk onder Tzummarum.
v.l.n.r.; Siebe de Valk met trom, Jan Tj. Westra met piston, Willem Reitsma met bariton,
staande Haije D. Westra met bugel en Schelte Groendijk met tuba.