Crescendo in 1912.

v.l.n.r. bovenste rij; Hendrik Boersma, Gijsbert de Jong, Jan Tuinhof, Willem Harkema, Schelte Groendijk en Doekele Kloosterman.
2e rij; Jelle Boltjes, Jetse Buren, Tjeerd Hoogland, meester Brijker dirigent, Waling Veldinga en Fokke Buren.
3e rij; Machiel Kloosterman, Hendrik Travaille, Teake de Vries, Willem Reitsma, Oene Kolthof en Dirk Kloosterman met de trom.
Zittend; Foeke Braaksma, Klaas van der Weg, Johannes de Jager, Jacobus Zijlstra, Rein Jorna en Jelte Talsma.