Crescendo omstreeks 1930.

Staande v.l.n.r.Douwe Tj. Westra, Siebe de Valk, Rein Jorna, Jan Tj. Westra, Albert Reitsma, Jan Schaper, Gerrit de Vries, Willem Reitsma, Johannes Alkema ? met vaandel, onbekend, Gerrit.G. Herrema, onbekend, Ype Wetterauw.
Zittend; Tjeerd Hoogland, Feitse Sim. Talsma, Haije D. Westra, Pieter R. Pasma, Gijsbert de Jong dirigent, Jacobus Zijlstra, Schelte Groendijk en Johannes Poelsma.
Zittend; Jan Haije Westra, onbekend en Cornelis Groendijk.