Foto van het korps: vaandeldrager is Gerrit Terpstra 1970.