Crescendo eind jaren '70

Knielend; Sietse van der Ploeg, drummer
Zittend v.l.n.r. Thea Pasma, Arina Heeringa, Nina Schaper, Jouke Jouwersma, Kees Jouwersma, PieterJan Jouwersma, Claudia Delp.
Staande 1e rij; van der Zee, Gerrit van der Meulen- dirigent, Anneke Pasma, Sjoerdsje Pasma, Klaske de Jong, Tjerk Jensma, Jaring Draijer en Jan Hiemstra.
Staande 2e rij Sietske Kuiken, Theo Draijer, Jan de Valk, Johannes Kolthof, Bea van der Laan, Jan Groendijk en Lieuwe Herrema.
Staande bovenste rij; Tjerk J. Westra, Pier G. Kolthof, Poppe de Valk en Johannes Spoelstra.