cbo Oud Tzummarum


1942

Het personeel tijdens de oorlog.
V.l.n.r; Anna Annema, Lieuwe v/d Veen, Berend Haag, Trijntje de Hoop.
Dit is het geschatte jaartal. Later in oorlogstijd was het maken van foto’s een riskantere ondeneming, maar het kan ook 1943 of 1944 zijn.