Fam. Th.Meyer Readyk 24.
Hjir wennen syn ālders: Fam. G.Meyer foarhinne en derfoar K.van der Laan.