Fam. M.J.Hogendorp Haulewei 23.
Foarhinne fa. F.Blauw en derfoar: fam. K.Kroon en fam. Boy de Haas, fam. Eibert de Haas, fam.Frans Post en derfoar fam. Pieter Wiersma.