Fam. P.J.Kingma Hoarnestreek 11.
Foarhinne wennen hjir Fam. K.de Boer, fam. A.de Boer en fam. K.S.de Boer.