Fam. G.Okkinga Skippersdykje 1.
Foarhinne wenen hjir de families: S.Okkinga, M.Hibma en van der Zee.