Dizze foto is makke yn e Simmer 1995.
Fam. Ane S.Jukema Pastoryreed 1.
Foarhinnewennen hjir famylje Mijntje en Metje Janzen.