It is der in wier Lustoarde mei .o. guozzen en in ezel.
Efkes fierderop siet in guoz te brieden; mar dy woenen wy net steure.