Famylje Boutsma Buorren 63.
Foar Boutsma, wenne hjir de Fam. S.Hoogland en foar harren de Fam. Tjeerd Hoogland, dy ít der wat koumelkery hienen.