Fam. S. Hoogland Sytzamaleane 30.
Hjir wennet de earste eigner/bewenner; kaan út de buorren wei.