“De Stien”
Yn de boppeste stien, dy ’t yn é eftermuorre sit stiet: Op den 20 sten Mei 1845 is door Haye Harmens aan dit gebouw, den eersten steen gelegd.
Op de űnderste stienstiet: Vernieuwd 1939 door F.C.H.Harmens Aerdenhout.