Fam. Gijsbert Terpstra W. Binnemaleane 3.
Foar Gijs, wenne hjir syn heit Willem Terpstra en defoar lange jierren in famylje Dijkstra en foar Dijkstra de fam. Sikke de Groot.