Fam. W.B.Gellekom Hearewei 4.
Dit hs stiet efkes westliker as it foarige, ope hoeke fan de griene dyk.
Lange jierren hiene Siek en Feikje Boersma hjir in komelkerij.
Hja wennen yn de foarein.
Yn de efterein mei tsjoch op de Griene Dyk, wenne Tjerk Bouma mei syn soan Piet; fiskers fan berop en fkomstich fane Seedyk.
Nei fam. Boersma, hat de fam. Johannes Tuinhof hjir noch jierren wenne.