Verloren Sporen

Dit boek gaat over de Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij (NFLS).
Het is geschreven door wijlen Wietse Hoekstra uit Minnertsga. Het zijn vooral zijn herinneringen die hij heeft beschreven.
In het boek staan ruim 70 unieke foto’s van materieel en stations. Uitgegeven in 2003.
Als u belangstelling heeft voor deze boeken dan kunt u die bestellen bij oudbarradeel@outlook.com Oudheidkundige vereninging Barradeel.

Prijs € 12,50 (excl. verzendkosten)