Prijs € 14.00(excl. verzendkosten)

Tebek yn ‘e tiid deel drie

Mede dankzij uw foto’s en informatie kan Harm Zaagsma doorgaan met het schrijven van de historie van de dorpen Sexbierum/Pietersbierum in de dorpskrant Silhouet.
Opnieuw kunnen we 20 hoofdstukken “Tebek yn ‘e tiid” in boekvorm toevoegen aan de historie van de dorpen Sexbierum/Pietersbierum.
Zonder de verhalen van u en vele dorpsgenoten was dit niet mogelijk geweest.
In dit derde boekje staan de volgende 20 delen van Tebek yn ‘e tiid.
De laatste 9 afleveringen van Klaas Tjipkes Hibma over de omgeving van het station hebben eveneens een plaats in dit boekje gevonden.
Ook dit boekje wordt opgeslagen in het Gemeente archief Franekeradeel.
We hopen dat u het met genoegen zult lezen.
Al deze delen zijn ook digitaal opgeslagen op de site www.oudtzummarum.nl en bij Tresoar veiliggesteld.
Zo wordt deze geschreven geschiedenis zowel digitaal als origineel voor altijd bewaard.
Wietse Leistra.

Samenstelling Harm Zaagsma.
Vormgeving en typewerk Betty Leistra.
Uitgegeven door: Stichting Digitaal Dorpsarchief Tzummarum e.o. Tzummarum, nov. 2014.

Prijs € 14.00(excl. verzendkosten)

Inhoud:
Voorwoord.
Deel 46. Achterom 3, 5, 7 en de accordeonclub.
Deel 47. De Sexbierumer kerkklok.
Ald Nijs van Klaas Hibma “ It âlde hûs” I.
Deel 48. Achterom 3, Klaas Kikstra in Achterom 10 en de 5 gebruikers van Achterom 12.
Deel 49. Seerp Westra, Reijers Ettje en Achterom 14, 16, en 18.
Ald Nijs van Klaas Hibma “It âlde hûs” II.
Deel 50. Achterom (slot) en de gebruikers van 100 jaar geleden.
Deel 51. De notarissen en het hertenkamp.
Ald Nijs van Klaas Hibma “It âlde hûs” en Stasjonswei 8 en 9.
Deel 52. De “Eksters” en de “Klokkedieven”
Deel 52a. Seis, Sex of Sixtus.
Deel 53. Anne en Afke de Jong-Bierema.
Ald Nijs van Klaas Hibma. Stasjonswei 9.
Deel 54. Jan Durks van der Mei en Liaukema-State.
Deel 55. “De Greate Pomp” en “Waddenwandelen.”
Ald Nijs van Klaas Hibma. Stasjonswei 10A.
Deel 56. Een Deense drenkeling en zijn begrafenis.
Deel 57. Glazema en de mijn uit 1914-1918.
Ald Nijs van Klaas Hibma. Stasjonswei 10, “It stasjon”
Deel 58. Floris de vijfde en slot Cronenburg.
Deel 58a. Vervolg Cronenburgverhalen en Lombok.
Deel 59. Evacués uit Limburg en Amsterdam.
Ald Nijs van Klaas Hibma. Omgeving stationsgebouwen.
Deel 60. Evacués en Herre Meindert Bendien.
Deel 61. Het leven van Bendien op Gerbranda-State.
Ald Nijs van Klaas Hibma. Station Sexbierum-Pietersbierum.
Met als slot, bewoners en personeel.
Deel 62. Belevenissen op Gerbranda-State.
Deel 63. Nog meer belevenissen op Gerbranda-State.

Inlichtingen en verkoop boekje bij Harm Zaagsma Sexbierum Tel:0517 591337.