“ Pake hie gjin heit, allinnich in mem”’, (pake had geen vader, alleen een moeder).Dat zei mijn vader lang geleden toen ik als kind mijn afstamming probeerde te begrijpen. En als ik nog verder vroeg zei hij: “En nu houden we er over op”. Maar het hield niet op. Want wie was de vader van mijn grootvader? Vele jaren later begon een boeiende zoektocht in een ver verleden maar ook in verre landen. Zoeken in oude bevolkingsregisters, maar ook nieuwe DNA-technieken gebruiken. En fantasie de vrije loop laten. Want wat zou zich meer dan 130 jaar geleden in dat kleine dorp Oosterbierum hebben afgespeeld?

U kunt het boek bestellen per email aan Pieterbaukes@gmail.com of telefonisch:06 1440 5814 Ook kan het besteld worden via www.PiterBooks.nl