Tzummarum

Zo’n twintig vrolijk opgetuigde wagens hebben gisteravond in Tzummarum meegedaan aan de historische optocht, georganiseerd in het kader van het 100 jarig bestaan van de Vereniging van Volksvermaken.
Een vereiste was dat het uit te beelden onderwerp uitgevoerd werd in de stijl van zo’n 100 jaar geleden.
De verschillende wijken, door de VVV ingedeeld, konden kiezen uit 5 onderwerpen, school. middenstand, agrarisch, dagje uit en sport.
Elke wijk had van de jubileumcommissie een bedrag van 200 gulden gekregen om < Onder de deelnemende wagens een ,,echte” smederij, bemand door de voormalige smid van Tzummarum, Lieuwe Herrema, die een heus vuurtje in zijn smidse had branden.

Er waren weliswaar geen prijzen te verdelen, maar de jury kende voor de best verzorgde wagen een eerste plaats toe aan Firdgum en omstreken, met veel lof van de jury voor Siebes winkeltje.
Tweede werd De Five, derde de Súdwesthoek, vierde de kleuterscholen, << Boartlik Begjin”, fijvde de Buorren en als laatste de Súdhoek.