Origineel in Gemeentearchief.

Bewaarschool en Boartlike Begjin: hierin het bijna complete overzicht vanaf 1924 notulen en jaarverslagen.
De eerste notulen v.a. 1924 zijn vrij onduidelijk, daar ze in latere jaren veel beter zijn hebben we toch gemeend om alles maar te scannen.
Mochten er nog foto’s vanuit deze tijd zijn, dan houden we ons aanbevolen.