Bewaarschool Tzummarum Jaar 1937.

Bovenste rij; 1 onbekend, 2 Cornelis Pasma, 3 Seppie de Vries, 4 Henk Wagenaar, 5 Sietske Poelsma. 6.onbekend, 7 Jelle Bleeker?.
2e rij; Juf. Renske de Bruin, 2 Fetze Haitsma, 3 onbekend, Marietje Noordhoff, 5 Hielkje Postma, 6 Jan Hiemstra, 7 onbekend, 8 onbekend, 9 juf.Geeske Herrema.
3e rij; 1 Dirk P. Hoekstra, 2onbekend, 3 onbekend, 4 onbekend, 5onbekend. 6 onbekend, 7 Jurjen de Haan, 8 Bauke de Jong, 9 onbekend, 10 onbekend, 11 onbekend,12 Jetske Poelsma.
4e rij; 1 0nbekend, 2 IJde Boonstra, 3 onbekend, 4 Tjalling Postma, 5 Poppe S. de Valk, 6 onbekend.
Onderste rij; 1 onbekend, 2 onbekend, 3 onbekend, 4 onbekend, 5 onbekend.

Door Jan Hiemstra en Hielkje Meijer- Postma zijn nog de volgende namen genoemd; Wie kent de onbekende anderen ?
Anne Veenstra, Baukje Veenstra, Lolke Buren, Klaske Norder, Freerk Post, Jetske Hoogland, Grada Lautenbach, Klaas de Bruin, Tiny Muller, Annie Nolles, Minne Jensma, Jappie van der Weg, Daan Marssum, kinderen van Reinder Kuiken en Auke Haagsma.