6 foto,s 1969-1970 van de Kleuterschool Buortlik Begjin Evert Sijbesmastraat Tzummarum afkomstig van Clara Zijlstra.

Namen bij de foto: Sjoerdje Draijer?, Klaas de Vries ?, in midden:Gelbrichje Bleeker ?, Maarten de Haan,Marten Jan van Zanden en Bavius de Lange.