Jan Althuisius hielp zljn zwager daarbij en dat deed hij goed.
Zo goed zelfs, dat er een nieuwe grote kapwagen kon worden aangeschaft en 'it Stjelpke' kon worden uitgebouwd.
AI snel stond hij in het dorp algemeen bekend onder de naam Jan Watzes', naar de zwager bij wie hij in dienst was, maar hij werd ook wel eenvoudigweg Jan karrijder' genoemd.
Het werk als boderijder beviel hem zozeer, dat hij het plan opvatte om voor zichzelf te beginnen.
Het zou echter tot na de Eerste Wereldoorlog duren voor hij zijn plannen ten uitvoer kon brengen.
Daarbij geholpen door zijn zwager Heeringa, die ziekelijk was gebleven na een blindedarmoperatie en als gevolg van de toen zeer gevreesde Spaanse griep.
Zo vestigt zich in december 1918 de eerste Althuisius als zelfstandig vrachtrijder en daarmee zou hij de grondslag leggen voor het familiebedrijf zoals wij dat nu kennen.
De geschiedenis begint dus in Welsrijp bij Jan Althuisius.
Deze voorvader ontwikkelde zich tot een rasondernemer, een echte dorpsman ook.
Eentje die vertrouwen genoot tot in de wijde omtrek.