Gerrit Dorenveld gehuwd met Tetje Smidts.

Zoon: Gerrit Dorenveld, geboren 30 januari 1894
Gehuwd met Metje v.d.Zee. 24 maart 1917.

Op foto kinderen van Gerrit Dorenveld en Metje van de Zee.
Gerrit geb 1921.
Trijn geb 1923.
Rinus geb 1925.
Eelke geb 1927.
Douwe geb 1929.
Bote geb 1933.
Bouke 1946.

Waarschijnlijk zij ze hier allemaal naar school geweest want ze woonden aan de Kleasterwei.

De familie Doorenveld uit Tzummarum is meer dan 100 jaar turfschipper geweest.

Gegevens afkomstig van Bote en Lini Dorenveld

Hoop op Zegen

Registratienummer:S 592 N

Bouwjaar: 1904

Type: Roefschip

Werf: Gerrit en Jan Berends Barkmeijer (t/m juni 1906) in Sneek

Opdrachtgever: G. Dorenveld te Tzummarum

Lengte: 15,99 meter

Breedte: 3,60 meter

Tonnage: 37,5 ton

Meting: Sneek, 7 sept. 1904.