De vaart van Tzummarum naar het Berlikumer Wijd is de oudste vaart.
Deze vaart diende vooral om landbouwproducten af en dagelijkse behoeften aan te voeren en komt al voor op de kaart van Hondius 1634.
Op de kaart van Hondius komt de vaart naar Minnertsga en naar Oosterbierum nog niet voor, maar wel op de kaart van Schotanus 1718.
De vaart tussen deze beide dorpen is waarschijnlijk eind 17e eeuw gegraven.