Uit het verslag van het Schoolfonds voor Schipperskinderen in Friesland.
Bij onderzoek is gebleken, dank zij de welwillende inlichting, verstrekt door de Gemeentebesturen in Friesland bij benadering nog 945 schipperskinderen van 6-12 jaren van geregeld onderwijs zijn verstoken.
In de Gemeente Barradeel betreft dit 14 kinderen.
Het is met het oog op dit groot getal misdeelde schipperskinderen zeer wenschelijk, dat deze Vereniging door velen krachtig worde gesteund.
l.c. 02-04-1890

Uit de verslagen van het Schoolfonds voor Schipperskinderen zijn in de navolgende jaren in Tzummarum uitbesteed:
1903 aantal 5 schipperskinderen.
1905 aantal 7 schipperskinderen.
1906 aantal 3 schipperskinderen.
1908 aantal 5 schipperskinderen.
1911 aantal 4 schipperskinderen.
1912 aantal 4 schipperskinderen.
1917 aantal 4 schipperskinderen.
1919 aantal 1 schipperskind.
1932 aantal 9 schipperskinderen.
1938 aantal 7 schipperskinderen.
1940 aantal 6 schipperskinderen.
1941 aantal 6 schipperskinderen.