Foto uit 1900.

Rechts de toiletten en wasgelegenheid voor de schippers en hun gezinnen.
Links over het heechhout kwam men, wat nu de Westerbuorren is.
In die jaren was er op een enkel boerderijtje na nog niets.